Monthly Archives: February 2008

Leksjon 1 – i SOS6501 og i online spill

Etter kursets første to dager, hev jeg meg rett på min 11-årige sønn, og så multitasking i praksis. Online spillet startes og andre aktiviteter settes i gang fortløpende mens han venter på at ordre iverksettes. Trekkene er klar for forskjellige utslag langt fremover. Det er åpenbart at denne kompetansen innebærer at organisasjoner må endre sine arbeidsformer, og at enheter som lykkes med å utnytte potensialet i denne kompetansen kan ha klare konkurransefortrinn. Bra begynnelse for å åpne nye mentale dører – og også se teknologisk endring på andre områder i nytt lys.

Advertisements

Nye samarbeidsformer eller “bare” synliggjøring

Holde planen og strategien i hodet, dele enkelt-trekk og retninger, opprette allianser, muldvarper osv. Kanskje online spill synliggjør hvilke strategier for samarbeid som er effektive? Noe de mer naive av oss kunne lære ett og annet av…