Monthly Archives: March 2008

IKT i skolen – merarbeid?

Kunnskapsdepartementet har gjort en vurdering av hvordan få flere kvinnelige lærere til å bruke IKT effektivt i sin hverdag.
De konkluderer med at en miks av individuell opplæring og erfaringsdatabaser må til. Kompetanse nivået er så forskjellig at standardisert opplæring ikke gir god nok effekt. I tillegg anbefales det at både det offentlig og det private næringsliv tar i bruk metoder som gjort i Trøndelag for å premiere økt IKT-kompetanse, nemlig å gi de ansatte utstyret til privat eie.

Kunnskapsdepartementets viktigste funn for problemene med innføring av mer teknologi i skolen, er merarbeidet doble systemet medfører. Når systemer for bruk av IKT i læring og til innlevering av oppgaver ikke helt erstatter papir, men i stedet blir dobbelt opp, blir situasjonen umulig.

Jeg tror departementet er inne på noe viktig – gi læreren, uansett om det er kvinner eller menn, opplæring ut fra eget nivå med fokus på hvordan de effentivt kan trekke ut data og evaluere elevens prestasjoner i det samme medie. Del eventuelt vurderingen i to; en lærer som kan se på det faglige innhold ut fra læreplan og faglig fremdrift og en som kan se på innsats, tekniske ferdigheter og selvstendigheten i verktøybruken. Kanskje….

Jeg ble nylig fortalt en historie om justisdepartementets innføring av digital grunnbok. Her ble det til slutt foretatt en fysisk reise til de forskjellige sorenskrivere for å se nærmere på hvorfor det ikke ble frigjort med kapasitet ved endringen. Det viste seg at de ansatte ikke stolte på at dataene virkelig ville bli tatt vare på i den virtuelle verden, og derfor hadde fortsatt med manuell føring “for sikkerhets skyld”…