IKT i skolen – merarbeid?

Kunnskapsdepartementet har gjort en vurdering av hvordan få flere kvinnelige lærere til å bruke IKT effektivt i sin hverdag.
De konkluderer med at en miks av individuell opplæring og erfaringsdatabaser må til. Kompetanse nivået er så forskjellig at standardisert opplæring ikke gir god nok effekt. I tillegg anbefales det at både det offentlig og det private næringsliv tar i bruk metoder som gjort i Trøndelag for å premiere økt IKT-kompetanse, nemlig å gi de ansatte utstyret til privat eie.

Kunnskapsdepartementets viktigste funn for problemene med innføring av mer teknologi i skolen, er merarbeidet doble systemet medfører. Når systemer for bruk av IKT i læring og til innlevering av oppgaver ikke helt erstatter papir, men i stedet blir dobbelt opp, blir situasjonen umulig.

Jeg tror departementet er inne på noe viktig – gi læreren, uansett om det er kvinner eller menn, opplæring ut fra eget nivå med fokus på hvordan de effentivt kan trekke ut data og evaluere elevens prestasjoner i det samme medie. Del eventuelt vurderingen i to; en lærer som kan se på det faglige innhold ut fra læreplan og faglig fremdrift og en som kan se på innsats, tekniske ferdigheter og selvstendigheten i verktøybruken. Kanskje….

Jeg ble nylig fortalt en historie om justisdepartementets innføring av digital grunnbok. Her ble det til slutt foretatt en fysisk reise til de forskjellige sorenskrivere for å se nærmere på hvorfor det ikke ble frigjort med kapasitet ved endringen. Det viste seg at de ansatte ikke stolte på at dataene virkelig ville bli tatt vare på i den virtuelle verden, og derfor hadde fortsatt med manuell føring “for sikkerhets skyld”…

Advertisements

2 responses to “IKT i skolen – merarbeid?

  1. Ja, du er virkelig inne ved sakens kjerne her. Jeg tror mange må opp på et ganske avansert nivå før de tør å stole på at teknologien gjør jobben. Dessuten er fremdeles mange av systemene vi bruker for tungvinte – selv kan jeg ikke fordra SkoleArena fordi det ikke er logisk nok, og det er for stor fare for å bli kastet ut og miste møysommelig innskrevet data. Selv tror jeg mest på at vi skal lære av hverandre når vi trenger det, og det vi trenger. Mye bedre og mer effektivt enn at vi må gå på generelle kurs der halvparten kjeder seg, og resten ikke skjønner noe særlig (som en vanlig skoletime, m.a.o.)! Men da må ledelsen ved skolene legge til rette for dette.

  2. Men din blog må jeg er si er ganske avansert. Imponerende. Jeg må nok ta meg et lite teknologisk sprang for å få full nytte av dette.
    Hva er f.eks beste måten for meg nå legge link til deg? Ja-ja, litt bedre hver dag …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s