Monthly Archives: May 2010

Falling behind

Norske bedrifter står i fare for å sakke akterut når EU over sommeren skal tildele NER300-midlene i tillegg til øvrige virkemidler allerede etablert.

Forum for Miljøteknologi løfter området og skal se om det er mulig å få gjort noe med det.

Advertisements