Monthly Archives: May 2011

Er vi sikre på at det slikt vi vil være deleier i?

Statoil kjøper seg inn i tre lisenser i Indonesia, en av dem i Vest-Papua. http://www.tu.no/olje-gass/article286850.ece Det kan være det er greit, men Vest-Papua er stengt for journalister. Har Stat

Vi får følge med på dette prosjektet sammen med de andre prosjektene Statoil allerede er inne i der avkastningen er så lokkende at andre hensyn viker som oljesandprosjektene, Yemen, Turkmenistan og Angola.

Saken så vanskelig for Regjeringen at departmentet må unngå innsyn???

Regjeringen orienterte Stortinget at saken som skulle opp til vedtak “knapt hadde konsekvenser”. Aftenposten avslører brev der det står at saken er «så politisk vanskelig og sensitiv for regjeringen, at det for departementet har fremstått som helt overordnet å påse at saken kunne utvikle seg og løses uten noen som helst innspill fra andre».
Her er saken: http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4136519.ece#xtor=RSS-3