Monthly Archives: June 2011

Kvinnelig stemmerett vedtatt – mot Høyres stemmer!

7.juni 1910 besluttet Stortinget å innføre allmenn stemmerett for kvinner, ved lokalvalg i Norge. Kun datidens Høire stemte i mot.

7.juni er en stor dag i norsk historie. 7.juni 1895 vedtok Stortinget å legge til side konsulat-ønsket etter sterkt påtrykk fra svenskene. Dette var en av opptaktene til fornyet lyst til kravet om at Norge skulle løsrive seg, noe som så skjedde med unionsoppløsningen 7. juni 1905.

7.juni er også dagen kongen forlot Norge i 1940 og dagen kongefamilien kom tilbake i 1945.

I tillegg er det altså dagen det ble vedtatt kvinnelig stemmerett i lokalvalg, 7.juni 1910 og dagen for det endelig vedtak om kvinnelig stemmerett også i Stortingsvalg, 7.juni 1913.

El-sertifikatmarkedet i fare fordi Norge tilbakeholder informasjon

Norge tilbakeholder informasjon om vårt potensial for fornybar energiproduksjon av frykt for at EU skal sette et høyt krav til hva Norge kan forplikte seg til å levere av andel fornybar i forbindelse med fornybar energi direktivet. Nå kan dette få konsekvenser også for sertifikatmarkedet.
Det brenner under Regjeringens føtter!
http://www.tu.no/energi/article287491.ece

Påtroppende NVE-sjef Per Sandberg understreker alvoret.