Monthly Archives: January 2012

Statoil kjøper lisens på Grønland

Statoil er det mest aggressive selskapet når det gjelder oljeutvinning i Arktis. I dag skriver TU at Statoil i går kjøpte seg inn i lisens i Grønland i et område uten infrastruktur og hvor isfjell må taues vekk.

Fremtidens eneste isfjell?

Jeg vet ikke hvordan jeg skal kunne forklare for barnebarn når den tid kommer hvordan det norske folk kunne sitte som hovedaksjonær i et selskap hvis forventning til aksjekurs gjør at de går inn i de aller groveste prosjekter. Vi vet da bedre?

Barnehage eller politikere vi er trygge på gjør sitt beste?

Fremskrittspartiet fortsetter barnehageretorikk i VG  i dag mot Høyre. Grøftekantsdiskusjon om totalløsninger og personmarkering for enhver pris vil bare styrke den andre politiske siden.

Samtidig skriver VG på lederplass 24.1. at debatten om Norges økonomiske politikk hører hjemme mellom Høyre og Arbeiderpartiet.  Så valget er mellom “markedet trumfer alt” eller konserverende sosialisme?

Kleven Verft flytter produksjon hjem!

Innovasjon, roboter og litt volum. TU skriver i dag at Kleven flytter stålproduksjonen hjem. Styreleder Kjersti Kleven i Kleven Maritime advarer mot å se bare på stålprisene og enkel sveising.

– Ser vi bare på stålprisene, blir vi blinde for helheten. Den største verdiskapingen ligger i de komplekse delene av offshorefartøyene med motorrom, styrings- og automatiseringssystemer og tankarrangement. Det bygger vi effektivt under tak, i store moduler. Vi bruker vår skipsbyggerkompetanse i alle ledd, sier Kleven.

Dette står det respekt av!

http://www.tu.no/industri/article295152.ece

 

Uvettige offentlig anbud koster oss dyrt

Statsbygg skal innrede R6-regjeringsbygget. I anbudet spesifiseres inventaret så nøye at det nesten ikke fins tilbydere. På kontorstoler er rare krav med, som at de

Fin italiensk kontorstol

ikke vil ha ettermonterte nakkestøtter. Dermed er alle de nordiske ute av konkurransen.

Er det arkitektens ønske som bare trumpes gjennom eller hva? Det blir ihvertfall usigelig dyrt når kun italienske designstoler “passer”.

Endring er ikke farlig for næringslivets investeringer, vingling er!

Klimaforliket er den krevende kunden for svært mange energi- og miljøinvesteringer i Norge. Ved å gå tilbake på forliket og betingelsene der vil myndighetene påføre de modigste og mest samfunnsansvarlige investorene store tap. Vingling her er svært skadelig og det kan vi ikke være bekjent av!

Det krever en modig investor å investere i ny teknologi i et land som Norge hvor målestokken for verdiskaping er den enorme maskin- og teknologimasse for ligger bak hver time i petroleumsindustrien. Modige foregangsforretningsfolk har satset på investeringer basert på politiske signaler som siden har blitt endret og trukket tilbake. Eksemplene fins i hopetall og flest innen avfall, fornybar energi og samferdsel. Dermed er det på miljøområdet at dette spesielt tydelig, da det dreier seg om umodne, politiske skapte markeder hvor den krevende kunden rett og slett er den politiske målsettingen.

Klimaforliket setter veldig krevende mål om egne kutt. Lavutslippsutvalget har vist at det er mulig. Klimakutt vanskeliggjør det igjen med å ta for lett på hvor vanskelig det er faktisk å levere endring. Konkurranseutsatt næring vil ha fritak fra omstilling hvis ikke kravene pålegges alle konkurrentene også. EUs CO2-toll forslag er en måte som bør vurderes fremfor for fritak for avgift for alle som burde endre teknologi. Det er helt nødvendig å holde stø kurs (hør-hør dere som har dette som motto) og være forutsigbar i politikken. Det innebærer en vanskelig operasjonalisering, men også at ikke enkelt-næringer favoriseres. Slik som avgiftsfritak på fossilt drivstoff er ett eksempel på.

Helge Lund: “Margareth og jeg havner på NAV”

Oljedirektør Bente Nyland oppfordrer Statoil til å jobbe mer med å øke utnyttelsen av de gamle gigantfeltene på sokkelen. Men Helge Lund syns i følge DN at det blir

Clipart by Ron Leishman - http://clipartof.com/5815


vanskelig:  “Jeg mener at alle medarbeiderne gjorde god jobb i 2011. Vi fikk til store beslutninger om økt utvinning på Troll, og satte i gang Åsgard gasskompresjon, og både jeg selv og Margareth som sitter der nede i salen havner på NAV om vi ikke får disse til, sa Lund om sin teknologidirektør Margareth Øvrum.”

Ja, sannelig er det ikke svart / hvitt!!

Næringspolitisk realisme

Vil vi ha en regjering som driver med planøkonomi og ønsketenkning i næringspolitikken? Det er greit at noen av folket ønsker et norsk TV2 – her tror jeg også det er meningsmålingsundersøkelsens metode som gir utslag – men hvis ingen norsk aktør vil kjøpe kan vi ikke tvinge dem!
SV og SP stiller seg bak Giske.