Endring er ikke farlig for næringslivets investeringer, vingling er!

Klimaforliket er den krevende kunden for svært mange energi- og miljøinvesteringer i Norge. Ved å gå tilbake på forliket og betingelsene der vil myndighetene påføre de modigste og mest samfunnsansvarlige investorene store tap. Vingling her er svært skadelig og det kan vi ikke være bekjent av!

Det krever en modig investor å investere i ny teknologi i et land som Norge hvor målestokken for verdiskaping er den enorme maskin- og teknologimasse for ligger bak hver time i petroleumsindustrien. Modige foregangsforretningsfolk har satset på investeringer basert på politiske signaler som siden har blitt endret og trukket tilbake. Eksemplene fins i hopetall og flest innen avfall, fornybar energi og samferdsel. Dermed er det på miljøområdet at dette spesielt tydelig, da det dreier seg om umodne, politiske skapte markeder hvor den krevende kunden rett og slett er den politiske målsettingen.

Klimaforliket setter veldig krevende mål om egne kutt. Lavutslippsutvalget har vist at det er mulig. Klimakutt vanskeliggjør det igjen med å ta for lett på hvor vanskelig det er faktisk å levere endring. Konkurranseutsatt næring vil ha fritak fra omstilling hvis ikke kravene pålegges alle konkurrentene også. EUs CO2-toll forslag er en måte som bør vurderes fremfor for fritak for avgift for alle som burde endre teknologi. Det er helt nødvendig å holde stø kurs (hør-hør dere som har dette som motto) og være forutsigbar i politikken. Det innebærer en vanskelig operasjonalisering, men også at ikke enkelt-næringer favoriseres. Slik som avgiftsfritak på fossilt drivstoff er ett eksempel på.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s