Daily Archives: February 1, 2012

Trafikkvekst 169% fremfor prognosert vekst 37%

Aftenposten skriver: “Prognosene for trafikkvekst er gitt av Vegdirektoratet. Frem til 2003 ble det laget fylkesvise prognoser, nå lages de for hvert enkelt veiprosjekt.
– Dere er pålagt å bruke disse prognosene, har dere hatt lyst til å legge andre tall til grunn for å beregne trafikkvekst?
– Av og til har vi meldt inn at trafikkveksten er vesentlig høyere enn prognosene som vi må bruke, forteller. Vi bruker mye tid på å dokumentere trafikkveksten, sier avdelingsdirektør Johan Mjaaland ved Statens vegvesen.
– Så dere vet at de prognosene dere legger frem, er feil?
– Vi vet at vi normalt har hatt en større vekst enn det prognosene viser.
– Hvordan oppleves det å måtte bruke feil prognoser?
– Det er frustrerende. Det er en kjensgjerning, sier Mjaaland.

Advertisements