Brandtzæg om god bruk av kraftoverskudd

Hydro-sjefen har et godt poeng i TU om at vi vil få ett kraftoverskudd. Det må vi tillate blir brukt til industriproduksjon for fremtiden, som for eksempel som stivnet strøm i aluminium. La oss benytte den rene energien, og så kan vi sende resten til Europa. Ja, rett og slett bidra til å være Europas batteri… Men da kan ikke alle presses inn til å jobbe i oljo. Selv om petroleumsindustrien er og vil være helt sentral i Norge i overskuelig fremtid må vi klare å forstå dybden i Victor Hugo’s ““You can resist an invading army; you cannot resist an idea whose time has come”. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s