Monthly Archives: March 2012

Klimafondmodellen i strid med grunnleggende konkurranseprinsipper

Norske utslipp er 8% over 1990 og EEA-rapporten5th National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change viser tydelig at Norge sakker akterut i forhold til land vi ynder å sammenligne oss med. Har det noe å si?Det betyr tapte muligheter. Marianne Harg uttalte i TU at olje og gassindustrien bør ta en større andel av kostnaden ved klimakuttene. Det er jeg enig i. Et klimafond er en god idé, men det er ikke en god idé at fondet skal dekke 100% av kostnaden ved å gjennomføre tiltak med allerede kjent teknologi. Det ødelegger for grunnleggende markeds- og konkurraneprinsipper.

Regjeringen må redegjøre for demokrati- og menneskerettighetsaktivitetene!

I en artikkel i TU forteller statssekretær Per Rune Henriksen at staten ikke vil gripe inn i forhold til Statoils samarbeid med sterkt kritisert partner i Kasakshan. Han sier i TU “– Norge har over flere år hatt en energidialog med Kazaksthan som er et prioritert område for internasjonalisering av norsk olje- og gassindustri. Vi er opptatt av å fremme demokrati og menneskerettigheter også i Sentral-Asia. Dette gjøres gjennom ulike aktiviteter på myndighetsnivå.”

Kan vi værsåsnill få en oversikt over disse aktivitene?

Kina begynner justeringen

Tall fra Kina viser i dag noe nedgang. E24 kommenterer  at det får konsekvens for de europeiske børsene. På LSE i fjor sommer fikk vi grundig informasjon om hvordan premieringssystemet i Kina fører til overrapportering på gode produksjons- og inntjeningstall. Rapporterer guvernøren vekst fra sin region blir han forfremmet, går det nedover går han nedover. Et slikt system fører over tid til stadig mer oppblåste tall og må på et tidspunkt begynne å korrigeres.

Kan Norge værsåsnill bidra?

Sultkatastrofe på gang i Sahel. 15 millioner liv i fare. Barn! Liv kan reddes. Vi tapte 86 milliarder på oljefondet i fjor. Jeg vet det kan ses som blanding av kortene, men kan vi ikke benytte noen midler til hjelp i Sahel. Noe til akutt, men resten til enkelt utstyr som kan sikre vann og energi og dermed bidra til å minske sjansen for en neste-gang.
Argumentasjonen fra Afrikas horn gjelder også her. Men i Sahel er det enklere å komme til uten å blandes inn i interne konflikter.

Skummel dag for sol i Norge

Blir REC nedlagt?

Norge fortsatt med i ETS

Det kan se ut som Norge fortsatt skal være med i det europeiske kvotesystemet, ETS. Les her Kjetil B. Alstadheims kommentar.

Joint Implementation kvoter og Clean Development Mechanism kvoter er kvoter som utstedes i et marked uten tak. Det betyr at man ikke har noen garanti for at utslippene skjer “i stedet for” og ikke bare “i tillegg til” klimagassutslipp. I EU’s klimaregime er et tak satt. Det begynner å stramme seg fra 2013. Kjøp av kvoter i ETS og mortifisering, sletting, av dem betyr at det faktisk blir færre kvoter på markedet og dermed blir de kvotene som fins dyrere.

Noen er bekymret for at dette skal gi ytterligere utflytting av industri fra Europa til andre områder uten klimagasstak. Franskmennene har dermed foreslått tiltak som klimatoll. Den debatten vil aktualiseres når kvotene nå etterhvert begynner å koste.

Ikke rart andre bransjer sliter med å være konkurransedyktige

Gjennomsnittlig lønn i oljeindustrien har passert 1 millon. Noe som også er dobbelt så mye som gjennomsnittet i oljebransjen i verden for øvrig.