Hurtigbåt til Fornebu

Hurtigbåtanløp på Fornebu for realisering før 2014?

Baneløsning til Fornebu haster, men i mellomtiden må andre løsninger avhjelpe situasjonen. Hurtigbåt til Fornebu, også fra vest, vil være en av dem.

Fornebu har det største kollektive trafikkpotensial i Oslo og Akershus. Både Ruter og Oslopakke 3 sine utredninger anbefaler bygging av metro til Fornebu og estimerer kostnadene til 4 milliarder. Dette er ingen ublu pris og et prosjektfinansieringssamarbeid med de store bedriftene som er lokalisert på Fornebu kan få fortgang på arbeidet. Staten må bidra inn på finansieringssiden av tunnelene som skal til for å forsere flaskehalsene ved Majorstuen.

Tunnelen vil imidlertid tidligst stå ferdig i 2020 og sannsynligheten er stor for at dette ikke er klart for 2025. Det er derfor helt nødvendig å se på mulighetene for kollektivtransport til sjøs til Fornebu. Forslag om hurtigbåtavløp har tidligere vært avvist fordi kjøretøy som ruller på veien bruker mindre energi enn en båt som også må flytte på mye vann. Situasjonen er imidlertid slik nå at når Statoil-bygget, hotellene og de nye flotte boligene kommer vil vi stå dønn stille. Da må transport til sjøs tas i bruk.

El-drevet, eller annen fornybart drevet, hurtigbåt ville være spesielt bra da dette ikke vil forurense. Hurtigbåten vil ha noe redusert rute vinterstid på grunn av is, men vil allikevel bidra betydelig også da. El-hurtigbåt vil komme flere steder i Norge og om vi er tidlig ute vil vi kunne skaffe denne teknologien til oss.

Fjellstrand, for eksempel, har noen kjempespennende båter som ville duge.

Bane til Fornebu har vært et av de største usikkerhetsmomentene i Stor-Oslos kollektivplaner i mange år. Ruter ser for seg at Fornebu-banen skal knyttes direkte på det sentrale T-banenettet via Majorstuen. Stasjonene på banen vil være Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebu Arena, flytårnet og Fornebu senter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s