Norge fortsatt med i ETS

Det kan se ut som Norge fortsatt skal være med i det europeiske kvotesystemet, ETS. Les her Kjetil B. Alstadheims kommentar.

Joint Implementation kvoter og Clean Development Mechanism kvoter er kvoter som utstedes i et marked uten tak. Det betyr at man ikke har noen garanti for at utslippene skjer “i stedet for” og ikke bare “i tillegg til” klimagassutslipp. I EU’s klimaregime er et tak satt. Det begynner å stramme seg fra 2013. Kjøp av kvoter i ETS og mortifisering, sletting, av dem betyr at det faktisk blir færre kvoter på markedet og dermed blir de kvotene som fins dyrere.

Noen er bekymret for at dette skal gi ytterligere utflytting av industri fra Europa til andre områder uten klimagasstak. Franskmennene har dermed foreslått tiltak som klimatoll. Den debatten vil aktualiseres når kvotene nå etterhvert begynner å koste.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s