Klimafondmodellen i strid med grunnleggende konkurranseprinsipper

Norske utslipp er 8% over 1990 og EEA-rapporten5th National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change viser tydelig at Norge sakker akterut i forhold til land vi ynder å sammenligne oss med. Har det noe å si?Det betyr tapte muligheter. Marianne Harg uttalte i TU at olje og gassindustrien bør ta en større andel av kostnaden ved klimakuttene. Det er jeg enig i. Et klimafond er en god idé, men det er ikke en god idé at fondet skal dekke 100% av kostnaden ved å gjennomføre tiltak med allerede kjent teknologi. Det ødelegger for grunnleggende markeds- og konkurraneprinsipper.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s