En tapt barndom kan ikke omgjøres

Det er trist lesning at barn i vår flotte kommune, Bærum, må vente opp til 142 dager på hjelp. Dette er 142 dager i tillegg til den ordinære undersøkelsesfristen på tre måneder. Det er lang tid for et barn. Av en barndom som ikke kan erstattes.

Barnevernet i Bærum har satt fokus på dette, men at 1 av 4 saker ikke undersøkes innen fristen betyr at vi må prioritere dette høyere.

Noe av årsaken er strukturell; Norge har kommet opp i et uføre med vandringen mellom det kommunale barnevern, BUFetat og i det siste også barnevernets tvistenemnd, opprettet for å megle mellom det statlig og kommunale nivået i barnevernssaker. Det betyr at budsjettøkninger går til økt byråkrati og ikke til barnet. Det bekreftes av Rambølls evalueringsrapport av barnevernet som oppsummerer fire forskningsrapporter som har evaluert barnevernsreformen fra 2004. Resultatet er nedslående: 

• Samarbeidet mellom det statlige og det kommunale barnevernet er ikke tilfredsstillende

• Det statlige barnevernet har blitt en byråkratisk hemsko som øker saksbehandlingstiden

• Den faglige utviklingen i barnevernet er for innadskuende i stedet for mot barnet

 Det er også urovekkende at det er bedre arbeidsbetingelser i det statlige barnevernet slik at kommunene mister mange dyktige saksbehandlere til stillinger med større avstand til barnet.

Venstre mener utviklingen går i helt feil retning. Ressursene og kompetansen må være høyest hos dem som har den første kontakten med barnet og familien. Slik er det ikke nå! Venstre var med å stemme for reformen som fordelte ansvaret i 2004, men innser at dette var feil. Venstre mener det er riktig å organisere barnevernet interkommunalt og kommunalt for å sikre at størst mulige ressurser tilfaller barnet og familien, og slik at fagkompetansen er nærmest mulig barnet.

Rambølls rapport konkluderer at strukturene rundt faglig og økonomisk styring er blitt bedre, men dette har dessverre ikke gjort tilbudet til berørte barn bedre. Venstre mener vi kan rette på dette ved å snu pyramiden og bygge barnevernet nedenfra og opp, med utgangspunkt i barnas behov, ikke behovet for sterkere systemer.

 Vi har fått beskjed

Riksrevisjonen har påpekt at alt for mange bekymringsmeldinger feilaktig henlegges. Venstre mener dette henger sammen med den økte byråkratiseringen av barnevernet. Venstre er uenig i barneombudets ønske om å ta fra kommunene ansvaret for barnevernet. Erfaringene fra det statlige barnevernet tilsier ikke at det vil være til barnets beste.

Mindre byråkrati 

Venstre vil gi kommunene mer makt og ressurser over barnevernstilbudet, og vil overføre den utøvende delen av det statlige barnevernet, BUfetat, til kommunene. Så kan staten heller stille med råd, veiledning og andre kompetansehevende tiltak for å hjelpe barnevernet i kommunene.

Berørte barn trenger mindre statlig byråkrati. De trenger at det kommunale førstelinjebarnevernet får tillit og nok ressurser og kompetanse. Det haster!

Odd Roar Kristensen og Hide Arneberg,  Venstre sektorutvalg Barn og unge i Bærum

Siri Engesæth, politisk nestleder Akershus Venstre

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s