Monthly Archives: February 2013

La oss bevise at det er mulig!

Image”Flykter fra trafikken” skriver Budstikka. ”Har ikke plass ved brygga”, og ”båtforbindelse vil med konvensjonell ferge ta lengre tid enn buss” siteres Ruter på å si.

Først, jeg syns Ruter gjør skikkelig og godt arbeid. Med sterk trafikkvekst har Ruter allikevel økt andelen som reiser kollektivt hvert år siden oppstarten. Sterkt forenklet sone- og billettsystem og rask problemløsning er flott. Dette må alle våre politikere, både kommunal og fylkeskommunal administrasjon og våre selskaper få skikkelig ros for.

Men, vi kan ikke få ros for hvordan vi har organisert oss når det gjelder transport på Fornebu. Venstre har sitt på det tørre – vi var ikke blant dem som vedtok å mure igjen kulverten som allerede var laget (!) fordi en løsning ble vraket og en annen aldri ble realitet.

Nå er vi i kattepine. Eller skal vi kalle det dødvann. Vi står i kø som til tider strekker seg så langt at det til tider blokkerer helt opp i Vollsveien der jeg kommer nedover.  Bedrifter oppgir trafikken som grunn til å flytte. Flytting til Asker er fint for kortreiste arbeidsplasser der, og slett ikke det verste som kan skje, men tenk på tapene for verdiskapingen og alle timene med familie som går tapt i kø.

I september 2009 foreslo jeg i Budstikka at vi måtte vurdere hurtigbåt til Fornebu.  Ikke på noen måte som erstatning for bane. Bane haster mer enn noen gang. Men for å ta noen av toppene i denne perioden hvor bane ikke er på plass. Dette fikk jeg i første runde liten gehør for, og i samarbeid med hurtigbåtforkjemper Tor Edvardsen bestemte vi oss for å lage Foreningen Hurtigbåt til Fornebu. Målet var hurtigbåtforbindelse så fort som mulig og helst før åpningen av Statoil, men realistisk i løpet av 2013. Vi fikk raskt mange støttespillere.

Siden har det gått ganske fort. I Akershus fylkesting har leder for samferdselsutvalget, Anette Solli, fått fortgang og samme med oss andre i posisjonen går fylkestinget inn for å få til dette.

Bærum kommune, med den eminente fungerende rådmann, Lingsom, fikk fortgang på planene fra kommunens side og her kan det også gå fort. Bryggene på Aker brygge, på Nesodden er der allerede. Båter har vi. Foreningen har laget forslag til rute i samarbeid med de som opererer båten. Vi kan begynne med en gang.

Hvor lang tid tar det å bygge brygge her på Rolvsbukta? 3 måneder? Det er lett å si at noe er vanskelig og å finne grunner for å bevise at noe er umulig. Men kjære administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen; vi skjønner det er litt dyrere, vi skjønner det krever litt, men vi trenger avlastning på veien. Vi har lyst til å kjøre båt, både for å vite når vi kommer frem og for økt livskvalitet. Kan vi ikke slå sammen kostene og bevise at det er mulig å få dette til? Fort?

Klima og miljø i praksis – lokalt

Vi skal bevare naturen og miljøet for å sikre oss selv og våre barnebarn en ren framtid. Det er krevende, men gir også nye muligheter. God miljøpolitikk fører til en bedre hverdag. Venstres miljøpolitikk er positiv og fremtidsoptimistisk. Men en slik målsetning krever reell handling, ikke unnvikelser og ønsketenking.  

17. januar begynner Bærums behandling av ny energi- og klimaplan for perioden 2013-2017. Det overordnede målet er en reduksjon i klimautslipp på 20% innen 2020.

Bærum Venstre berømmer administrasjonens arbeid med utkastet. Planen inneholder viktige momenter som å utvikle energi- og klimaregnskapet og å forstå sammenhengen mellom areal- og transportplanleggingens betydning for klimautslippene.

De store utfordringene i Bærum er på valg og gjennomføring av en skikkelig avfallsløsning, på utfasing av oljefyr i både kommunale og private bygg og prioriteringen av energi- og miljøvennlighet i de store anskaffelsene som bygg- og anleggsprosjekter, rehabiliteringstakt og bilpark.

Utslipp i klimautslipp kan ikke ønskes bort. En svært viktig del av planen er å gjøre de rette valg som gir utslippskutt. Dette gjelder ikke minst i politiske beslutninger. Hvordan vi håndterer den organiske komponenten av Bærums avfall er en viktig del av dette. Skal vi oppnå miljømålsettingene må vi gjøre dette riktig. Den politiske målsetting er klar:

  • Innsamling og behandling av avfall i Bærum skal skje på en måte som ikke, eller i så liten grad som mulig, fører til utslipp av klimagasser.
  • Energiinnholdet i avfallet skal utnyttes i så stor grad som mulig, slik at det kan redusere bruken av fossilt brensel.

I desember vedtok kommunestyret nye regler for å holde skillet mellom politikk og forvaltning klarere. Som Budstikkas på lederplass skrev: ”Vi må alltid være sikre på at politiske vedtak hviler på upartisk saksfremstilling. det må aldri bli slik at politikere kan redigere i sakspapirenes innhold – eller på noen måte påvirke slik at resultatet trekker i én retning. Skille mellom politikk og forvaltning skal være absolutt. Hele tiden.”

Hva var det som var tatt ut av den omtalte saksfremstillingen om avfall? En viktig del av det var en tabell. Tabellen vurderte Bærums nåværende avfallsløsning, Askers løsning og den skisserte Follo Ren-løsningen på de tre punktene politikerne hadde bedt om å få belyst; klima, bevaring av næringssalter som fosfor og energiregnskap.

Tabellen viser enkelt og svart på hvitt: Askers løsning scorer henholdsvis meget god, meget positiv, meget positiv.  Bærums dårlig, dårlig, bra.

Ved å ta ut denne informasjonen gjør vi det svært vanskelig å nå målet vårt. Bærum Venstre vil stå på for en energi- og klimaskikkelig avfallsløsning. Det tror vi gagner både Bærums befolkning nå og i fremtiden. Både miljømessig og økonomisk.