Gratulerer til alle kvinner!

I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Norge var det fjerde land i verden som fikk alminnelig stemmerett for kvinner. I 1913. Dette skjedde under Gunnar Knudsen og flertallsregjering fra Venstre. Dette er en viktig forutsening for det norske demokratiet, og det er et viktig symbol på at vi har kommet langt når det gjelder likestillingen i Norge. Men selv om grenser er flyttet, har norske kvinner på langt nær vunnet kampen for likestilling. Problemet med kvinnedagen og markeringen 8. mars, er at det er blitt en dag for de få – når det burde være en inkluderende dag vanlige kvinner og menn har eierskap til.2012 Tsomo og Siri lite

Feminismen og kamp for like rettigheter har lengre tradisjoner enn det mange tror. Det er en vanlig vrangforestilling at kampen for like rettigheter begynte med BH-brennende, mannehatende feminister på 1970-tallet. Det er feil. Feminisme og kvinnekamp ble i stor grad drevet fram av liberalere og borgerlige feminister på 17- og 1800-tallet.

De liberale feministene vektla individuelle rettigheter, personlige valg og en frigjøring fra alle former for diskriminering. Den liberale feminismen tar utgangspunkt i at likestilling må komme fra kvinnene selv, eller nedenfra. Tanken er at dersom vi gis like muligheter og rettigheter, vil dette gradvis føre til en naturlig balanse mellom kjønnene – likeverd uten likhetstyranni. Individene vet selv hva som er til deres eget beste, og kvinners rett til å bestemme over seg selv og sin egen kropp er selvskreven i den liberale feminismen. I Norge har vi kommet langt, i store deler av verden kjempes det utrettelig og daglig for å få gjennomslag for rettigheter vi nå ser som den største selvfølge.

Det finnes mange forskjellig retninger innen feminismen. Venstresiden har vært viktig i kampen for likestilling for kvinner. Men dette har aldri vært en kamp som er forbeholdt sosialistister, selv om det er
 slik de selv ofte ønsker å fremstille det.

Som en liberal feminist ønsker jeg å kjempe for likestilling for vanlige mennesker. Det er på tide å bytte ut den sosialistiske feminismen som fører en kamp for de få, med den liberale feminismen som mange flere kan kjenne seg igjen i. Jeg vil gratulere med 100-års stemmerett for kvinner, og for at 8. mars 2013 blir en kvinnedag for alle.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s