Det er ikke sjarmerende når barn ikke blir tatt vare på!

I Budstikka den 15.2. uttaler SV sin statssekretær Ostling at det er sjarmerende at Venstre er bekymret for det statlige barnevernets ve og vel. Jeg kan love deg, det er ikke noe sjarmerende ved dette. Venstre er bekymret for barns ve og vel.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at den statlige barnevernetaten legger ned det viktige tilbudet med funksjonell familieterapi i Asker og Bærum. Tilbudet har gått til barn, unge og deres familier i en sårbar livssituasjon.  Da det ble kjent at dette skulle legges ned ba nestleder i Askers komite for oppvekst Jørgen Blom statsråden om å gripe inn. Svaret er altså at kritikken er sjarmerende. Det er ikke sjarmerende om barn og unge må lide unødig!

Tilbudet som nå skal legges ned er akkurat et slikt tilbud som Venstre vil styrke og ha mer av – et tilbud som tidlig og direkte går inn i situasjonene for å unngå at barn og unge skal lide unødig og unngå at problemer gror dype og vonde.

For et halvt år siden skrev jeg her i Budstikka om at barn i våre kommuner må vente opp til 142 dager på hjelp. Dette er 142 dager i tillegg til den ordinære undersøkelsesfristen på tre måneder. Det er lang tid for et barn. Tid av en barndom som ikke kan erstattes.

Jeg pekte da på at selv om barnevernet i Bærum gjør sitt beste er noe av utfordringen en systemfeil; Norge har kommet opp i et uføre med vandringen mellom det kommunale barnevern, BUFetat og i det siste også barnevernets tvistenemnd, opprettet for å megle mellom det statlig og kommunale nivået i barnevernssaker. Det betyr at budsjettøkninger går til økt byråkrati og ikke til barnet.

Nå med denne nedleggelsen bekreftes dette. Leder i utvalg for barn og unge i Bærum, Anne Lene Hojem (H), påpeker i Budstikka at Bærum kommune har søkt om å få overta tilbudet som nå legges ned – to ganger. Det har kommunen ikke fått lov til av departementet.

Dette er ikke bra! SV, AP og SP må nå ta rev i seilene. Utviklingen går i feil retning. Vi kan ikke bruke hoveddelen av ressursene på byråkrati,  på nivå over nivå av administrasjon, og mekling mellom nivåene, mens de det gjelder, barn og unge i en utsatt og alvorlig situasjon, lider.  Ressursene må være hos dem som har den første kontakten med barnet og familien. Venstre mener derfor at det  riktig må være å organisere barnevernet interkommunalt og kommunalt. Vi må sikre at størst mulig andel av ressursene tilfaller barnet og familien. Vi må sikre at fagkompetansen er nærmest mulig barnet.

Med slik innretning ville vi i kommunene våre kunne prioritere å styrke førstelinjetjeneste og tilbud som dette som regjeringen nå så nonchalant legger ned.

Så, herr Ostling, det er helt riktig at Venstre har tatt til orde for å nedlegge det statlige nivået. Reformen ble ikke vellykket. Riksrevisjonen har klart påpekt at alt for mange bekymringsmeldinger feilaktig henlegges. Nå legges også viktige tilbud for å komme inn tidlig med hjelp ned.

Granskingsrapporten som den rett før jul fra Rambøll gir en pekepinn om at pengene går til administrasjon og økt byråkratisering av barnevernet.

Barnets beste

Venstre vil gi kommunene mer makt over barnevernstilbudet, vi vil at kommunene og eventuelt de interkommunale organiserte barnevernene skal få ressursene.  Vi vil overføre den utøvende delen av det statlige barnevernet, BUFetat, til kommunene. Så kan staten heller stille med råd, veiledning og andre kompetansehevende tiltak for å hjelpe barnevernet i kommunene.  

 

Berørte barn trenger mindre statlig byråkrati. De trenger at det kommunale førstelinjebarnevernet får tillit og nok ressurser og kompetanse. Det haster! Det er ikke morsomt og sjarmerende for dem det gjelder om dette ikke tas på alvor. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s