Aside

Fortetting med kvalitet

Få steder har så gode forutsetninger og muligheter som Asker og Bærum. Vi har mange gode kvaliteter som gjør at folk trives og vil bo her, og at mange vil flytte hit i tiden framover. Vi har grønne lunger, flott skjærgård og vi har marka like utenfor døra. Samtidig lever vi i landets hurtigst voksende region og allerede nå opplever vi store interessekonflikter og press på arealer. Det gir oss politikere en stor utfordring, og vi må stille oss spørsmålet: Hvordan skal vi takle veksten uten at det går på bekostning av verdifull natur og andre fellesverdier?

Svaret har vært: kjør på, bygg ut. Dette fører til at vi har fått en rask og lite gjennomtenkt utvikling mange steder i Asker og Bærum. Fra 1997 til 2007 bygget vi bare i Bærum ned et areal tilsvarende 35 fotballbaner, i året! Vi har kjørt for fort, og Venstre har vært en sterk forkjemper for å tenke kvalitet og fremtidsbehov. Vi må spørre, er vi på rett kurs?

Et godt eksempel på dårlig planlegging er Fornebu. Fornebu er et av få store, sentrumsnære områder som kan brukes til boligutbygging. Det rare her er at man har valgt å bygge ut Imagegigantiske næringsbygg i kombinasjon med små, nusselige boliger – stort sett lavblokker og rekkehus. Når man har denne indrefiléten av et område, sentralt og kun 10 min fra Oslo sentrum – hvorfor bygger man ikke ut skikkelig? Fornebu kunne blitt en skikkelig levende by med kvartaler og bygårder, men så velger man heller å legge småhusbebyggelse ved siden av Statoil-hovedkvarteret med 2500 ansatte.

Et annet godt eksempel er utviklingen rundt Kolsåsbanen. Her sa Høyres gruppeleder at “å bygge høyere og tettere langs Kolsåsbanen er unødvendig”. Men sannheten er at veksten som kommer, den er ikke forenlig med Høyre-forestillingen om at alle helst bør bo i villa. Vi må også tilrettelegge for mindre boliger. Venstre mener det er riktig å satse på boligutvikling ved kollektivknutepunkter, om nødvendig i høyden.

Venstre sier slett ikke nei til all utbygging – vi vil skape flere levende steder med urbane kvaliteter, gode møteplasser og et større mangfold av boliger og næringsvirksomheter lokalt. Det er derfor vi er uenige med Høyre om at det er en god idé å åpne gågaten i Sandvika for biler. Venstre vil heller ha en trivelig, moderne, gågate for fotgjengere og folk – biler gjennom gågata er et skritt i helt feil retning.

For Venstre er det et mål at alle skal ha mulighet for tilgang til naturen i nærområdet. Ungene våre skal vokse opp i områder med hundremeterskoger, det skal være trygge gang- og sykkelveier, levende og trivelige byer og et godt kollektivtilbud. Venstre mener det ligger store muligheter i å tenke mer helhetlig om hvordan vi utformer nærmiljøet vårt for å spare natur, landbruksarealer og grøntområder. På denne måten kan vi unngå å bygge ned grønne lunger og viktige friområder langs sjøen slik som Holmen i Asker.

Venstre vil jobbe utrettelig for å bevare det grønne preget i Asker og Bærum. Det mener vi er en viktig del av fellesskapets gode liv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s