Monthly Archives: April 2013

Akershus og Oslo ber ikke om mer enn sin del

Jeg mener Akershus må prioriteres samferdselspolitisk. I Akershus og Oslo bor allerede 1 million mennesker på 1,6% av norges areal, og den befolkningsmessige eksplosjonen er på gang. Vi flytter til steder som krever mindre forflytning, og vi må bo enda tettere for at forflytningen ikke skal gå på vei.

– Skal vi sprenge fjell for å sende skip gjennom fjell der det aldri har gått skip før, før vi satser der vi i dag har store samfunnstap på grunn av kø?
Pengene må brukes der folk bor! En krone brukt i Akershus gir mye mer effekt enn en krone brukt ute i grisgrendte strøk.

I Akershus er det stor vilje til å reise kollektivt. Vi har fått til enorm kollektivvekst i Akershus og Oslo. Dette har vært mulig fordi det har vært godt tilrettelagt, folk har spart verdifull tid på å reise kollektivt – det har vært det smarte å gjøre. Hvis samfunnet steller seg så tullete til at vi gjør det smartere å reise med bil, ødelegger vi denne gode trenden.
”Venstre vil at jernbanen skal være det foretrukne alternativet i transportsystemet, både for nærtrafikk, fjerntrafikk og godstrafikk.” (sitatene fra Stortingsprogrammet 2013-17)

Vi kan ikke sette lokalpendlerne opp mot langpendlerne. Da er eneste mulighet å få fortgang i planlegging og bygging av ny Oslo-tunnel. Den koster 15-20 mrd. Det er penger vi vil ha tjent inn på få år når vi regner inn køkostnaden. Poyry har på oppdrag av Asker kommune beregnet at køståing bare inn fra Asker og bare for godstransporten allerede i dag koster samfunnet en milliard i året.
Nå har vi stelt oss slik at det tar lengre tid med tog inn fra sentrale prioriterte utbyggingsområder i Akershus enn det gjorde på tidlig 1970-tallet! I 1973 tok det 25 minutter fra Heggedal til Vestbanen. I 2013 tar det 41 minutter.

”De positive effektene av jernbaneutbygging blir større dersom kommunene legger til rette for mer togtrafikk. Byer og tettsteder må bygges rundt stasjonene. Venstre mener staten bør inngå avtaler med kommunene, der staten forplikter seg til jernbaneutbygging, mens kommunene forplikter seg til en miljø- og jernbanevennlig arealpolitikk.”

33% av de utbygde sykkelveiene er i grisgrendte strøk. Det er fint trafikksikringsmessig, men det holder ikke som tiltak for å gjøre det mulig å få de større mengdene folk over på sykkel der det trengs.
Det er grunn til å høre på Venstre når det gjelder dette. Vi har jobbet systematisk over tid. Park and ride, fortetting, skinnegående transport.

For å bidra til en miljøvennlig utvikling av Østlandsregionen så må det satses på banene til Gjøvik, Kongsberg, Kongsvinger, Spikkestad og Ringerike. Satsingen betinges av at kommunene/regionene legger til rette for storstilt konsentrert boligbygging i gangavstand fra stasjonene som ligger i Pendlerbeltet (mindre enn 45 min fra Nationalteateret stasjon). Kommuner/regioner som ikke klarer å øke passasjergrunnlaget/kollektivandelen må påregne et mer begrenset tilbud (hastighet, frekvens, komfort, plass). Og motsatt, der det legges til rette kan ikke tilbudet plutselig bli markant verre.

Det kan ikke bli økt frekvens i Indre InterCity før trafikken kan kjøre gjennom ny Oslo-tunnel. 33 prosent av tidligere reisende på Spikkestadbanen har droppet toget og kjører bil mot Oslo.

”Utvikle lokaltogtrafikken rundt byene, for eksempel oppgradering av strekningen Bergen-Voss, ny metro- og togtunnel under Oslo og legge til rette for dobbeltspor.
Bygge en ny jernbanelinje mellom Oslo og Hønefoss”

http://www.dagsavisen.no/samfunn/gir-bygde-norge-skylda-for-bykoene/