Menneskets beste venn og Venstre

Til tross for at vi har ca. 500 000 hunder i Norge, og svært mange omgås hunder til daglig, er det forbausende lite diskusjon om hundepolitikk og hundelovgivning. Hundepolitikk burde vært et tema i denne valgkampen, og i den grad hundehold er oppe til debatt, kommer ofte forslag om strengere regler og utvidet båndtvang. Min tanke er at strengere regler bare gjør hundeholdet vanskeligere for de som faktisk følger reglene, og at vi kanskje heller burde bli bedre til å håndheve de reglene vi allerede har.

Hundehold er assosiert med økt fysisk aktivitet og bedre helse, og jeg mener at en aktiv hundepolitikk er positivt i et folkehelseperspektiv. Det bør bli enklere, ikke vanskeligere å ha hund i Norge. Som politiker mener jeg vi bør etablere flere områder for dressur, trening og sosialisering av hund, der hunder kan løpe løse i båndtvangstiden. Å ønske å ha hund møter i dag motstand mange steder i landet ved innføringen av utvidet båndtvang. Utvidet båndtvang bryter med grunnleggende prinsipper for et godt hundehold. En hund som lever hele sitt liv i bånd kan bli en mer utrygg og potensielt farlig hund. Det å få flere hundeparker i byer og tettsteder, er rimelig tilrettelegging med stor effekt. En lykkeligere hund, et enklere og gladere liv for eier.

Det er også på høy tid med en gjennomgang av dagens lovverk for hundehold. Målet med hundelovgivningen må være å legge til rette for et positivt hundehold, til glede for den enkelte hundeholder, og samtidig ivareta allmennhetens sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden. Jeg mener vi bør evaluere om dagens hundelov har fungert etter hensikten.
Dagens hundelov, og forskrift om hundehold, innebærer også et omdiskutert raseforbud. Personlig mener jeg at vi bør sette større søkelys på uansvarlige eiere og mangelfullt hundehold, og ta NKKs forslag om å oppheve raseforbudet på alvor. Vi bør i allefall gjøre en grundig vurdering av om det har fungert etter hensikten. Det må være viktigst at vi slår sterkt ned på aggressiv og uakseptabel adferd uansett rase, og da er det ofte eier eller tidligere eier som skulle ha støtte. Ett av Venstres forslag er å opprette et eget dyretilsyn for bedre å ivareta dyrevelferden og håndheve dagens regelverk.
Jeg vet at mange hundefolk er svært opptatt av disse spørsmålene, og jeg vil gjerne være deres stemme på Stortinget etter høstens valg. Ikke nøl med å ta kontakt med meg om du har innspill, eller vil bidra til at vi får en bedre hundepolitikk i Norge.
Advertisements

3 responses to “Menneskets beste venn og Venstre

  1. Bra! Flere hundeparker er et godt tiltak. Bare ikke glem pelsdyrnæringen – vi som stemmer Venstre vil ikke at løftet om avvikling sviktes når dere kommer i regjering med Høyre.

    • Pelsdyrnæringen har fått mange sjanser. Flere enn de burde. Det sentrale punktet er at ville dyr ikke skal holdes i små og pinefulle bur.

  2. Ikke bare et tiltak for byer, vi hadde hundepark med i programmet for Lund
    http://www.venstre.no/rogaland/lund/artikkel/36563

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s