Monthly Archives: October 2015

Ikke knebl den fjerde statsmakt!

I disse ukene møter jeg på Stortinget. I trontaledebatten stilte jeg Ap og Jonas Gahr Støre følgende spørsmål:

President,

Norge har aktivitet i nord-områdene med stor geopolitisk, miljøpolitisk og energipolitisk betydning.

Barentsobserver er et svært viktig uavhengig medie når det gjelder nordområdene, Russland og arktis. BarentsObserver er et fyrtårn for ytringsfrihet i en stadig mer innskrenket mediehverdag i Russland.

I det siste har eierne av BarentsObserver, som er de tre arbeiderpartistyrte nordnorske fylkeskommenene, tatt dramatiske grep for å innskrenke nettavisens redaksjonelle frihet, noe som toppet seg da de forrige mandag redaktør Thomas Nilsen på dagen for at han offentlig har kritisert eiernes vedtak om ikke ha redaksjonell frihet.

Hva vil Arbeiderpartiet og representanten Støre gjøre for å sikre at hans partifeller i Nord-Norge avslutter prosessen mot BarentsObservers redaksjon og sikrer avisen uavhengighet fra politisk påvirkning? Og slik sikre utøvelsen til den fjerde statsmakt.

Se svaret til Støre her.

Siri Engesæth (V) [10:27:57]: Norge har aktivitet i nordområdene med stor geopolitisk, miljøpolitisk og energipolitisk betydning. Nettavisen BarentsObserver er et svært viktig uavhengig medium når det gjelder nordområdene, Russland og Arktis. Man kan rett og slett si det er et fyrtårn for ytringsfrihet i en stadig mer innskrenket mediehverdag i Russland.

I det siste har eierne av BarentsObserver, som er de tre arbeiderpartistyrte nord-norske fylkeskommunene, tatt dramatiske grep for å innskrenke nettavisens redaksjonelle frihet, noe som toppet seg forrige mandag da de sparket redaktør Thomas Nilsen på dagen fordi han offentlig kritiserte eiernes vedtak om ikke å ha den redaksjonelle friheten.

Hva vil Arbeiderpartiet og representanten Gahr Støre gjøre for å sikre at hans partifeller i Nord-Norge avslutter prosessen mot BarentsObservers redaksjon og sikrer avisen uavhengighet fra politisk påvirkning – slik at man får utøve sin rolle som den fjerde statsmakt.

Jonas Gahr Støre (A) [10:28:53]: Jeg kjenner BarentsObserver som et viktig organ for nyheter, informasjon og analyser av hva som skjer i nordområdene. Det har vært viktig også for å følge det som har skjedd ut fra Barentssekretariatets mange prosjekter, og det disse prosjektene har gjort for å åpne nye kanaler mellom land som før ikke hadde noen kontakt.

Når det gjelder akkurat denne striden, skal jeg være varsom med å uttale meg om den, jeg har lest om den via mediene. Det er selvfølgelig eiernes ansvar å sørge for at redaktøren har de arbeidsvilkår han trenger for å praktisere ytringsfrihet. Om det er andre forhold som ligger til grunn for avgjørelsen, vet jeg ikke. Jeg merker meg at utenriksministeren på vegne av Utenriksdepartementet vil hente inn informasjon om dette, fordi Barentssekretariatet er finansiert av Utenriksdepartementet. Jeg vil bare gjenta at det er viktig at vi praktiserer den frie presse, ytringsfrihetens beste kvaliteter i nord – særlig oppimot Russland, som erfarer utvikling i motsatt retning.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Se også Dagbladet her og NRK her.

Tilføying 7.10 fra UD “Har fått nok av BarentsObserver bråket.”