Daily Archives: February 22, 2016

Ukas riksrevisjonsfremlegginger – økologisk landbruk og såkornordningen

16.2. fremla Riksrevisjonen rapporter på økologisk landbruk og på Såkornfondene. “Produksjonen av økologisk mat går ned i Norge i dag. Riksrevisjonen peker på at Stortingets fokus på produksjonsmål fremfor markedsmål nok ikke har gitt de beste resultater. Dette syns jeg Venstre skal bidra til å gjøre noe med.” sier Siri. Venstre har foreslått et rekke tiltak for å øke omsetningen av økologisk mat ved bl.a fritak for mva og ved å få offentlige aktører til å aktivt etterspørre slike varer. “Venstre er selve pådriveren for gode såkornordninger.” fortsetter Siri. “Riksrevisjon viser oss at forvaltningen av ordningene har vært for dårlig. De tjener langt mindre enn private investeringsfond, fra Næringsdepartementet har oppfølging av krav vært for utydelig og det viser seg at Innovasjon Norge kun har allokert 1-2 personressurser til oppfølging av de 2,3 mrd for har vært og er allokert. Venstre som privat initiativ-forkjemper må ta tak i dette igjen, så ikke ordningen skrotes som sådann bare fordi utføringen her vært dårlig”.

 

Advertisements

Togprosjekter må duge i 100-års perspektiv

Reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo vil reduseres med nesten én time når vi får Ringeriksbanen. Det er uhyre viktig at banen bygges miljøvennlig, med mulighet for gods så vi kan sikre at ikke vogntog på veinettet blir det mest konkurransedyktige, og raskt. Venstre har bidratt til at Ringeriksbanen nå skal prioriteres som prosjekt. Vi prøver å forsere prosjektet med opp mot fem år. Det er mulig blant annet ved at vIMG_1505ei- og bane-myndigheter både jobber parallelt og i samspill for å realisere den beste samlede løsning”.

Jeg stilte i dag spørsmål til samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (Frp):

“Planleggingen av Ringeriksbanen er i full gang. Banen vil utvide bo- og
arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo, og bidra til en sterkt forkortet Bergensbane. Venstre er uroet for at Jernbaneverket ser ut til å planlegge en trasé for banen gjennom Bærum, som umuliggjør trafikk med vanlige godstog på denne nye strekningen. For Venstre er det viktig at bane ikke taper for vei om godstrafikken. Vil statsråden legge til rette for at også gods kan kjøre med Ringeriksbanen?”

Ministeren svarte at banen planlegges for å kunne ta gods, men primært for å ta mennesker og for å kunne håndtere hastighet på 250 km/t. Han roste samarbeidet, og formen Venstre har bidratt til for å få prosjektet ut av skuffen etter flere ti-år, og over på fast-track.