Togprosjekter må duge i 100-års perspektiv

Reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo vil reduseres med nesten én time når vi får Ringeriksbanen. Det er uhyre viktig at banen bygges miljøvennlig, med mulighet for gods så vi kan sikre at ikke vogntog på veinettet blir det mest konkurransedyktige, og raskt. Venstre har bidratt til at Ringeriksbanen nå skal prioriteres som prosjekt. Vi prøver å forsere prosjektet med opp mot fem år. Det er mulig blant annet ved at vIMG_1505ei- og bane-myndigheter både jobber parallelt og i samspill for å realisere den beste samlede løsning”.

Jeg stilte i dag spørsmål til samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (Frp):

“Planleggingen av Ringeriksbanen er i full gang. Banen vil utvide bo- og
arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo, og bidra til en sterkt forkortet Bergensbane. Venstre er uroet for at Jernbaneverket ser ut til å planlegge en trasé for banen gjennom Bærum, som umuliggjør trafikk med vanlige godstog på denne nye strekningen. For Venstre er det viktig at bane ikke taper for vei om godstrafikken. Vil statsråden legge til rette for at også gods kan kjøre med Ringeriksbanen?”

Ministeren svarte at banen planlegges for å kunne ta gods, men primært for å ta mennesker og for å kunne håndtere hastighet på 250 km/t. Han roste samarbeidet, og formen Venstre har bidratt til for å få prosjektet ut av skuffen etter flere ti-år, og over på fast-track.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s