Ukas riksrevisjonsfremlegginger – økologisk landbruk og såkornordningen

16.2. fremla Riksrevisjonen rapporter på økologisk landbruk og på Såkornfondene. “Produksjonen av økologisk mat går ned i Norge i dag. Riksrevisjonen peker på at Stortingets fokus på produksjonsmål fremfor markedsmål nok ikke har gitt de beste resultater. Dette syns jeg Venstre skal bidra til å gjøre noe med.” sier Siri. Venstre har foreslått et rekke tiltak for å øke omsetningen av økologisk mat ved bl.a fritak for mva og ved å få offentlige aktører til å aktivt etterspørre slike varer. “Venstre er selve pådriveren for gode såkornordninger.” fortsetter Siri. “Riksrevisjon viser oss at forvaltningen av ordningene har vært for dårlig. De tjener langt mindre enn private investeringsfond, fra Næringsdepartementet har oppfølging av krav vært for utydelig og det viser seg at Innovasjon Norge kun har allokert 1-2 personressurser til oppfølging av de 2,3 mrd for har vært og er allokert. Venstre som privat initiativ-forkjemper må ta tak i dette igjen, så ikke ordningen skrotes som sådann bare fordi utføringen her vært dårlig”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s