Me?

Anthropologist with a major from  Cordova, Alaska. Additional education from NTNU on management. 10 years director in the environmental foundation Bellona.  A shorter period in the Norwegian Federation of Enterprise, NHO , working with business politic’s internationally. Managing director for the umbrella organisation Seas At Risk in Brussel. Director at Kreab Gavin Anderson working with strategic and financial communication and then part of the secretariat for Forum for Reiseliv og Forum for Miljøteknologi. Now presently owner of Sfere AS and CEO of Factlines AS serivces with digital support for supply chain management and compliance.

The best net of friends, former colleagues and informants in the world. Always open for new ones.

Antropolog med hovedfag fra Cordova, Alaska. 10 år i Bellona.  Periode i NHO med næringspolitikk internasjonalt. Leder for den europeiske paraplyorganisasjonen Seas At Risk i Brussel.  Erfaring med strategisk og finansiell rådgiving fra Kreab Gavin Anderson, og som eier og del av Vox Politica som var sekretariatet for Forum for Reiseliv og Forum for Miljøteknologi. Deretter etablerte jeg eget AS, Sfere . Selskapet tar fremdeles oppdrag. Hovedbeskjeftigelse i dag er som daglig leder i Factlines AS som leverer en software as a service løsning for leverandørkjedekontroll og samfunnsansvar og annen ikke-finansiell rapportering og risikominimering.

Verdens beste nettverk av venner, tidligere kolleger og informanter. Stadig på jakt etter nye.

Det gjøres oppmerksom på at denne nettsiden blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s