Category Archives: demokrati

Nabokjerringa i den globale landsbyen

Skjermbilde 2019-08-13 kl. 12.22.17.pngJeg har skrevet en artikkel på linkedin Nabokjerringa i den global landsbyen; 

I Arendalsuka diskuteres viktige utfordringer i Norge og globalt. Digitaleutfordringer, bærekraft, menneskelighet. Jeg ønsker å knytte noen tråder;

Allerede på 60-tallet lanserte filosofen og mediepersonligheten Marshall McLuhan begrepet The Global Village. Han kikket inn i en nokså nær framtid og skimtet konturene av en verden hvor all informasjon bare er noen tastetrykk unna. En verden hvor kommunikasjon mellom alle verdenshjørner skjer på sekunder. Det var på 60-tallet. Nå er vi her.

Der Gutenberg demokratiserte kunnskap ved å masseprodusere bøker, gjør dagens teknologi det mulig å dele verdens informasjon ikke-fysisk slik at den kan deles på sekunder uten at for eksempel avstand har noen betydning. Det betyr at du i praksis kan sitte midt i Afrikas mørkeste jungel og sjekke aksjekursene samtidig med aksjemegleren i hjørnekontoret på Wall Street – i sanntid. Hvis ikke denne digitale kunnskapsdelingen endrer verden radikalt, er noe riv ruskende galt. Vi har startet og vi vil ha med deg.

Den globale landsbyen er en realitet i dag.

Det er noe trygt med å bo i en landsby, både for barn og voksne. Du blir sett. Landsbyen er oversiktlig. Alle kjenner alle. Ingen kan oppføre seg som kjeltringer uten å bli oppdaget. Ingen kan for eksempel snike seg unna og late som om de jobber på en skikkelig måte, mens de bryter lover og regler over en lav sko. Slikt går ikke an i en landsby.

Det går heller ikke an i den globale landsbyen etter at Factlines har utviklet og lansert sin plattform for digital overvåkning av bedriftens leverandørkjede. Der informasjonen tidligere var mer usikker, tilfeldig og omtrentlig, kan uredeligheter nå dokumenteres med noen tastetrykk. Alt blir lokalt, på en måte. De som er seriøse og gjør jobben, kan ses og få belønning, offentlige kontrakter, ære og godt omdømme.

Dette er den nye nabokjerringa som Gro Harlem Brundtland så varmt introduserte og anbefalte allerede i sin Nyttårstale i 1995. Den eneste forskjellen er at nabokjerringa nå er digital, men desto mer årvåken.

Sirkulær økonomi, digitalisering, bærekraft, samfunnsansvar, alle vet at dette ikke skjer om noen velger annerledes. Om VI velger annerledes. Det må vi gjøre med å søke og finne god informasjon og avdekke om vi stoler på de rette leverandørene.

Med Factlines’ løsning kan du nå kontrollere leddene i leverandørkjeden i sanntid og du kan kommunisere med samtlige. Du kan til og med visuelt, på din egen skjerm, sjekke at lover, regler og avtaler følges. Det blir som i landsbyen, ingen kan jukse seg unna.

Norske myndigheter har vedtatt lover. Nå er det opp til deg og din virksomhet å sørge for at ingen jukser. Her er det ikke Bukkene Bruse; at de er noen andre som bør gjøre det først. Det har selvsagt med lønnsomhet og spilleregler å gjøre. Men først og fremst handler det kanskje om å gjøre det lille ekstra for å gjøre verden til et bedre sted å være – for alle.

Innkjøper? Tør du stille krav?

Mange leverandører har satset på å være forkjempere for miljø og samfunnsansvar – for å gjøre noe bra for verden, og fordi de trodde de ville få uttelling ved at offentlige aktører ville foretrekke dem. Men de fleste er skuffet. Ekstrainnsatsen ble ikke premiert og etterspurt, og konkurrenter som ikke tok kravene på alvor ble ikke sjekket.

skjermbilde-2017-02-26-kl-20-52-46

Oslo kommune ved UKE en foregangsvirksomhet. Les mer på f.eks KLPs sider her.

Nå sitter leverandørene og følger med, vil de nye kravene i ny oppdatert lov om offentlige anskaffelser bli oppfulgt?
Monica Mæland er krystallklar – det skal stille krav og de skal følges opp. De minste kommunene trenger ikke å gå så langt som til å inspisere hos produsent, men de skal i hvert fall stille krav om egenrapportering av overholdelse i leverandørkjeden og foreta noe oppfølging.

skjermbilde-2017-02-26-kl-21-04-04

Hvordan i alle dager skal man som offentlig innkjøper tørre å stille krav til annet enn billigste pris? Skal man virkelig risikere Kofa-sak og klager hvis man velger å vektlegge andre kriterier?

Det er ikke rart at innkjøpere vegrer seg. Tidligere har det vært omtrent umulig å dokumentere at en leverandør reelt har stilt høyere samfunnsansvar eller miljøkrav i leveransen. Men nå er det annerledes. Nå fins det løsninger for å dokumentere forskjellen slik at man som offentlig innkjøper kan kjøpe samfunnsansvarlig og miljøvennlig med rak rygg.

Er du klar? Trykk her for informasjon spesielt til deg om mulighetene for effektiv og billig bistand hvor du beholder full kontroll og alle data.

www.factlines.com

Har du bestemt deg for å gjøre noe med å følge opp samfunnsansvar?

Har noen gjort det før? Hvordan? Noen har blitt medlemmer av IEH, Initiativ for Etisk Handel. De har dyktige eksperter på samfunnsansvar og holder mange kurs om hva dette innebærer hvor man kan høre interessante eksempler.

Større virksomheter kan ha egenutviklede løsninger og, ikke minst, er det endel som benytter revisjonsselskaper.

Noen har allerede benyttet Factlines.

Morten Karlsen, innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, sier:morten-karlsen “Ved hjelp av systemet til Factlines har vi fått et integrert system som gjør leverandøroppfølgingen og analysearbeidet radikalt enklere og mer effektivt. Systemet gjør det dessuten enklere å samarbeide med våre leverandører i arbeidet med å oppnå kontinuerlige forbedringer i leverandørkjedene. Systemet gjør også at leverandørbedriftene kan gjenbruke sine rapporteringer uten ekstra kostnad for dem,”

 

Grete Solli, spesialrådgiver for miljø og samfunnsansvargrete-teigset-solli i Helse Sør-Øst: “Oppdatert informasjon om hele leverandørkjeden er uvurderlig for å kunne gjøre skikkelig oppfølging av etisk krav. Regneark og e-post blir utilstrekkelig etter hvert. Helse Sør-Øst tar kjernevirksomheten vår på alvor, altså helse, og da vil vi heller ikke ignorere utfordringer i produksjonskjeden. Verktøyet Factlines gjør oss mye mer effektive i arbeidet.”

 

Hvordan er prosessen?

2017-liggende-figur-factlines-oppfolging

  • All informasjon med noen tastetrykk
  • Enkelt i bruk
  • Factlines ekspertise følger med, vi implementerer og deler rutine og metodikk. Kanskje du raskt gjør jobben selv?
  • Support er bare et tastetrykk unna om det skulle trenges.

OK, hva gjør jeg nå? Abonnérer?

Ingenting å skjule?

Personvern er et tema som ikke har fått så mye plass i valgkampen som det fortjener. Vi lever i et stadig mer papirløst samfunn der e-billetter, automatiske bomstasjoner, smarttelefoner og kredittkort gjør at hver enkelt av oss legger igjen mange spor i hverdagen. Det er en enorm forskjell på å kjøpe en papirbillett og en e-billett. Sistnevnte legger igjen spor mange år frem i tid. Arbeiderpartiet og Høyre presset Datalagringsdirektivet gjennom Stortinget i april 2011. Når Få makten tilbake til nasjonalforsamlingendirektivet innføres vil samtlige borgeres telekommunikasjon og ferdselsmønster lagres i 6 måneder. Facebook og Google har forretningsmodeller der innsamling og bruk av så mange personopplysninger som mulig er selve kjernen av tjenesten.

Dette skaper nye utfordringer for personvernet. For Venstre er retten til et privatliv en viktig ingrediens i et fungerende demokrati. Til syvende og sist handler det om frihet og retten til å ha kontroll over egne personopplysninger. Vi vil blant annet grunnlovsfeste retten til privatliv, personvern og privat kommunikasjon. Vi vil sikre retten til å kommunisere uten å bli overvåket. Vi sier nei til Datalagringsdirektivet. De fleste har rent mel i posen, men Venstre mener at man skal slippe å måtte vise frem melet sitt hele tiden.

Systemtro forkledd som ansvar for fellesskapet

Kjære professor Fugelli,

Jeg beundrer din tydelige stemme for vårt fellesskap, for at mennesket ikke skal måles i kroner og øre, for at vi ikke kan være ett-tall, men må ta vare på flokken.

Men nå er du på ville veier. Det Arbeiderparti du forsvarer finnes ikke. Løsningen er ikke rød. Og når du putter Venstre inn under headingen egoisme må jeg spørre om motivene.

Professor Fugelli, det var Venstre som fikk til viktige reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Det var Venstre som fikk gjennom de Castbergske (eller skal vi kalle dem de Kitty Anker Møller’ske) barnelover. De som fikk inn i norsk lov at barn ikke skal dømmes for foreldrenes synder. Lover som fikk enorm betydning for arveretten og som burde fått større betydning for hvordan vi har behandlet barn etter krig, og barn som i dag dømmes for foreldres synder.

Professor, du kan ikke med alvor mene at dagens system hvor enhver utfordring møtes ved lov, forskrift eller en løsning som lover likt for alle kan være den vi vil ha? Vi er ikke like. Vi trenger ikke hjelp på samme tid og med samme A4-løsning. Det er på tide å justere din politiske tanke. Det røde er ikke på den svakes side. Den røde regjering har medført en forherding av det norske samfunn. Det har aldri vært flere fattige. Det har aldri vært flere utenfor lønnet arbeid. De røde stemte ned opposisjonens 34 forslag mot fattigdom i siste sesjon før sommeren. Uten å se på dem!

Dette er ikke ett samfunn Venstre kan akseptere. Den økonomiske politikken som har vært drevet de siste 7 årene har gjort at ingen aktivitet kan konkurrere med oljen. Verken offentlig verdiskaping eller annen privat virksomhet kan bli lønnsom med det ekstreme tempoet som er etablert i vår petroleumsvirksomhet de siste årene. Dette er helt unødvendig og bærer kun vitnesbyrd om svake politikere med ønske om gjenvalg fremfor vårt alles beste.

Her kommer vi til det andre sørgelige mistak ved ditt resonnement. Skal solidariteten, flokken, bare være oss her i Norge? Klart vi skal ta vare på oss. Men gambler vi ikke om vi akkumulerer uant rikdom her oppe? Vi tiltrekker oss alle mennesker i verden som ønsker å dra nytte av ”enkle” penger. Vi bidrar til en verden basert på svære petroleumsenergiprosjekter fremfor desentral fornybar energiproduksjon. Her kan det ikke være for eller imot full fart i petroleumsproduksjon, men en middelvei.

Vi må ha kunnskapsrike, sterke politikere vi stoler på. Ikke dem som må ha lover eller maksimal avkastning for handling. Kjære professor Fugelli, jeg tror ditt parti er Venstre. Frihet er bare frihet hvis det gjelder i tid og rom. For dem som lever samtidig med oss og for dem som kommer etter. Frihet er ingenting verdt om vi ikke blir sett, om vi ikke føler verdighet, handlingsrom, tilhørighet, mening og trygghet. Dette er verdiene som kan hjelpe oss mot nye hendelser som 22.7. Dette er verdiene som gjør at vi vil ønske å stå opp av senga og bidra i vårt fellesskap. Dette gjøres ikke ved A4-løsninger hvor alle er like. Dette får vi til med et samfunn som verdsetter at vi er forskjellige og verdifulle som det vi er.

Professor Fugelli, vi kan ikke annet enn å ta hverandre i hendene og hjelpe hverandre. Derfor må Venstre være med å styre Norge.

Gratulerer til alle kvinner!

I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Norge var det fjerde land i verden som fikk alminnelig stemmerett for kvinner. I 1913. Dette skjedde under Gunnar Knudsen og flertallsregjering fra Venstre. Dette er en viktig forutsening for det norske demokratiet, og det er et viktig symbol på at vi har kommet langt når det gjelder likestillingen i Norge. Men selv om grenser er flyttet, har norske kvinner på langt nær vunnet kampen for likestilling. Problemet med kvinnedagen og markeringen 8. mars, er at det er blitt en dag for de få – når det burde være en inkluderende dag vanlige kvinner og menn har eierskap til.2012 Tsomo og Siri lite

Feminismen og kamp for like rettigheter har lengre tradisjoner enn det mange tror. Det er en vanlig vrangforestilling at kampen for like rettigheter begynte med BH-brennende, mannehatende feminister på 1970-tallet. Det er feil. Feminisme og kvinnekamp ble i stor grad drevet fram av liberalere og borgerlige feminister på 17- og 1800-tallet.

De liberale feministene vektla individuelle rettigheter, personlige valg og en frigjøring fra alle former for diskriminering. Den liberale feminismen tar utgangspunkt i at likestilling må komme fra kvinnene selv, eller nedenfra. Tanken er at dersom vi gis like muligheter og rettigheter, vil dette gradvis føre til en naturlig balanse mellom kjønnene – likeverd uten likhetstyranni. Individene vet selv hva som er til deres eget beste, og kvinners rett til å bestemme over seg selv og sin egen kropp er selvskreven i den liberale feminismen. I Norge har vi kommet langt, i store deler av verden kjempes det utrettelig og daglig for å få gjennomslag for rettigheter vi nå ser som den største selvfølge.

Det finnes mange forskjellig retninger innen feminismen. Venstresiden har vært viktig i kampen for likestilling for kvinner. Men dette har aldri vært en kamp som er forbeholdt sosialistister, selv om det er
 slik de selv ofte ønsker å fremstille det.

Som en liberal feminist ønsker jeg å kjempe for likestilling for vanlige mennesker. Det er på tide å bytte ut den sosialistiske feminismen som fører en kamp for de få, med den liberale feminismen som mange flere kan kjenne seg igjen i. Jeg vil gratulere med 100-års stemmerett for kvinner, og for at 8. mars 2013 blir en kvinnedag for alle.

Norge må forplikte en milliard til Afrikas horn

Jeg publiserte denne artikkelen tidligere i år under tittelen Ett unntak fra regelen! At på tross av at jeg kun ønsker å benytte oljefondet til å øke konkurransekraft for fremtiden og ikke til økte statlige driftsutgifter, er det noen ganger tvingende behov for unntak. Argumentet var at finansmarkeder er turbulente og mange land er i en vanskelig situasjon, men at vi i Norges unike situasjon taper og vinner milliarder på våre fondsplasseringer hver dag.  Det kan vi gjøre uten at det får noen som helst konsekvens for vårt daglige liv.

Samtidig er en hel generasjon i ferd med å sulte og tørste i hjel på Afrikas horn.  Halvparten av de døde så langt er barn og over 400 000 barn står i fare. NRK melder nå at tallet kan være opp i én million. Et uforståelig og grusomt stort tall som skjuler så mange enkeltpersoner.

Nå har det kommet opp at åtte, 8, milliarder av bistandsmidlene våre ikke er benyttet, og vi trenger ikke ta fra oljefondet engang!

Det er ikke tvil om at man på sikt må få på plass en politisk løsning i Somalia. Det er heller ikke tvil om at så må arbeidet intensiveres med å få til enkel solcelleteknologi, demokrati og utdanning. Men kan vi sitte her og la det skje?

Venstre har norsk politikks mest helstøpte ideologi.  Den er basert på det enkelte menneskets egenverd, rettigheter og plikter. Menneskeverdet gjelder ikke bare oss her, men også de som lever samtidig med oss og etter oss.  Tap av en generasjon uskyldige mennesker kan vi ikke akseptere.  I den vanskelige finansielle situasjon mange land befinner seg i er det utenkelig å kunne bidra til å avhjelpe den dramatiske situasjonen disse menneskene befinner seg i.  Norge har muligheten og bør trå til.

Norge må forplikte en milliard kroner til Afrikas horn.

Det er utfordringer ut over finansieringsbehovet. Et hovedproblem er at noen av de hardest rammede områdene er kontrollert slik at det er vanskelig å få tilgang.  Det betyr allikevel ikke at man bør prøve.  Om det siste dyret dør, og folk forlater sine hjemmeområder, vil de heller ikke være der for å så i forkant av den kommende regntiden ca. november-desember. Dermed spinner den onde sirkel. I motsatt fall kan en høste i februar, dersom regnet kommer når det skal.

Det kan uansett bli svært vanskelig å få folk til å vende tilbake til karrige hjemmeområder dersom de først har dratt, enten de forblir i Somalia (mange kommer til Mogadishu) eller krysser grensen til Kenya eller Etiopia. På en eller annen måte må verdens humanitæraktører klare å forhandle seg frem til tilgang til disse områdene. Skjøre, lokale avtaler eksisterer allerede flere steder, men langt fra overalt.

Forslaget er derfor:

Halvparten av milliarden gis til øyeblikkelig hjelp.

Halvparten går til det vanskeligste, men på sikt viktigste arbeidet; å bidra til at dette ikke skjer igjen ved å investere i levekårsforbedring i form av investering i kunnskap og demokrati, enkel solcelleteknologi, husdyr, såkorn, gjødsel m.v., som er essensielt for å styrke lokal bærekraft og gi større motstandsdyktighet mot vedvarende tørke og tiltagende klimaendringer.

Statsråd Solheim og Statsråd Johnsen, tar dere hansken? Det haster.