Factlines AS

Factlines – compliance management leverer software for å ha kontroll med din leverandørkjede. Det fungerer som en slags facebook for virksomheter, med høy informasjonssikkerhet noe som gir verdi til dag-til-dag beslutninger og virksomhetens risikovurdering og -håndtering.

Formfunk, tidligere Norske Kontormøbler bruker Factlines tjenester, se ett minutt om det her. Eller se animasjon om løsningen Factlines animasjon og websiden vår her.