Sfere AS

Changing framework conditions? Disruptive technology? Strong competition?

Sfere offers recommendations based on knowledge and expertise in sound and expansive valuecreation working closely with industry, environmental interests, research and government.
If you need the inside view on what is going on, contact us.
Sfere has demonstrated capacity to develop and undertake change management, challenging innovative project and restructuring for a variety of clients, ranging from small to very large business, NGO’s and governmental bodies.

This slideshow requires JavaScript.

Sfere want to deliver sound advise and content to key stakeholders engaged in our common long term prosperous future.
The Millenium Goals were adopted by the world leaders in 2000. By 2015 ambitious targets were set to be achieved regarding hunger, poverty, equality, child mortality, education, deceases, environmental sustainability. The Goals are guiding lights for what kind of projects Sfere would love to realize.

These were revised in 2015 for the coming period.

Contact Sfere at +47 90114675

På den ene side er det veldig mye fundamentalisme i miljø- og klimaarbeid og miljø- og klimarådgiving. På den andre side er det mye ”feie-under-teppet”- og grønnvaskingsmentalitet. Det må være greit å gjøre noe godt nok, men det er lettere å gjøre godt nok om man har forståelsen av det hele bildet. Det er åpenbart at firstmovers tar stor risiko, og det er også klart at det ligger mye penger i gammel, utprøvd teknologi.

Sfere vil bidra for å gjøre din virksomhet spisset i takt med tiden. Bare veldig idealistiske eiere vil sitte og se pengene forsvinne mens de venter på at tiden er moden for deres teknologi.

Sfere har jobber med prosjekter av svært forskjellig karakter, fra omstrukturering og flytting av bedrifter til store politiske og tekniske prosjekter med stor fallhøyde. Noen stikkord er:
• Politiske systemer, prosesser og lobbying i EU, Norge, Russland, USA og i internasjonale organisasjoner og konvensjoner.
• Miljø spørsmål og politikk, også grunnleggende historisk og militært
• Næringspolitiske prosesser og virkemiddelbruk i Norge, EU, Russland, Japan, USA
• Organisasjonsutvikling og planlegging
• Miljø- og klimaplaner for bedrifter
• Systemkunnskap
• Forenkling og kommunikasjonsforbedring
• Strategisk informasjonsutarbeiding, tilgjengeliggjøring av vitenskapelige arbeider
• Petroleumsindustrirelaterte prosjekter i Alaska, Russland, Norge med miljøaspekt
• Maritim industri og politikk EU, Russland and Norge
• Fiskeri politikk EU og FN nivå
• Atomindustri Russland og Europa
• Fornybar energi, stasjonær og mobil
• Miljø og bygg