Tag Archives: etikk eller butikk

Samfunnsansvar – for etikken eller fordi det gir forretningsmessig oppside?

Alstadheim skriver i en strålende kommentar i dag “Giskes etikk, Baksaas butikk” at kanskje man skulle tenke samfunnsansvar med Norges Banks begrunnelse: «Den omdømmemessige og økonomiske risikoen ved ikke å sikre bedre adferd på dette området, kan være betydelig». Dette fremfor å prøve å være etisk for etikkens skyld, noe som kan kræsje med investorenes interesser. Viktig og riktig etter min mening.

Advertisements