Tag Archives: Hydro

Brandtzæg om god bruk av kraftoverskudd

Hydro-sjefen har et godt poeng i TU om at vi vil få ett kraftoverskudd. Det må vi tillate blir brukt til industriproduksjon for fremtiden, som for eksempel som stivnet strøm i aluminium. La oss benytte den rene energien, og så kan vi sende resten til Europa. Ja, rett og slett bidra til å være Europas batteri… Men da kan ikke alle presses inn til å jobbe i oljo. Selv om petroleumsindustrien er og vil være helt sentral i Norge i overskuelig fremtid må vi klare å forstå dybden i Victor Hugo’s ““You can resist an invading army; you cannot resist an idea whose time has come”. 

Advertisements