Tag Archives: jaguar

Kobolt, samfunnsansvar, bukkene bruse

NRK hadde søndag 24.3. en reportasje med Amnesty angående kobolt og el-bilindustrien. Batteriproduksjon er ikke noe som bare angår el-bilindustrien, og mange bør nå ta på alvor å sjekke om dette gjelder dem.

Din virksomhet handler vel ikke uten å følge opp at leverandørene dine tilfredsstiller sosiale krav og miljøkrav?

Jo, det gjør mange. Bukkene bruse-mentaliteten er stor. “Det er de som er større enn meg som må gjøre dette, ikke jeg”, hører vi fra virksomheter, private og offentlige, med milliardomsetning. “Vi visste ikke om dette” er et vanlig svar når brudd blir avdekket. Jaguar-sjefen,Ralf Speth, sier i innslaget “I do not know exactly to whom they (our suppliers) are going to get their components and raw materials”. MEN DET BØR DU JOBBE FOR Å VITE!

Stadig flere tar nå sosialt ansvar på alvor. I vår løsning sier nå 66% av virksomhetene (2600 virksomheter fra 148 land) at de har distribuert sin Code of Conduct til alle handelspartnere. Derimot er det langt færre som følger opp om kravene overholdes. Det skjer stadig alvorlige brudd på sosiale rettigheter, menneskerettigheter, miljø og korrupsjonsregler.  Enkle forhåndsregler fulgt opp med rutiner og digital støtte bidrar til å begrense risiko i din samhandling med verden når din virksomhet handler varer og tjenester.

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har gjort mye arbeid på området og på anskaffelser.no ligger liste over noen høyrisikoprodukter og kriterieveiledere som offentlige innkjøpere må være bevisst.

Stortinget gikk knallhardt ut i kravene. Å ha oversikt over produksjonskjeden er ikke enkelt. Når Stortinget vil at de seriøse skal vinne fremfor de useriøse, må kravene være reelle og følges opp i kjeden. Dette kommer ikke på plass over natten, og tiden blir fort knapp når kunngjøringen er ute på Doffin og tilbuds­fristen løper. Leverandører har dermed alt å vinne på å innføre både etiske krav og rutiner for oppfølgning i forkant.

Flere kan hjelpe deg; Initiativ for etisk handel, OECDs kontaktpunkt for næringslivet, Factlines som jeg er daglig leder for er noen. Ingen grunn til å vente.