Tag Archives: oljepengebruk

3 eller 4 % – men til hva?

Sentrale aktører hiver seg inn og kommenterer sentralbanksjef Øystein Olsens forslag om å redusere bruken av oljepenger til 3% av avkastningen pensjonsfond utland gir. Men, det viktige er ikke det prosenttallet – det viktige at pengene går til investeringer i slikt som sikrer Norge og norsk verdiskaping i fremtiden. Forskning, utdanning, etterutdanning, kompetanseheving, infrastruktur – både fysisk og i prosesser, systemer og løsninger som gir effektivisering og muligheter for verdiskaping i det langstrakte landet vårt.

3% er også for mye om det kun benyttes til jevnt økende offentlige utgifter uten egentlig inndekning. 4% er for lite om vi virkelig skal løfte Norges infrastruktur med tog og kabler og vei til hverandre, til våre nærmeste naboland og til Europa.

Og forøvrig sier Olsen mye annet viktig i talen. Og Sofie Mathiassen i DN kommenterer nøkternt og presist.

Advertisements