Tag Archives: samfunnsansvar

Innkjøper? Tør du stille krav?

Mange leverandører har satset på å være forkjempere for miljø og samfunnsansvar – for å gjøre noe bra for verden, og fordi de trodde de ville få uttelling ved at offentlige aktører ville foretrekke dem. Men de fleste er skuffet. Ekstrainnsatsen ble ikke premiert og etterspurt, og konkurrenter som ikke tok kravene på alvor ble ikke sjekket.

skjermbilde-2017-02-26-kl-20-52-46

Oslo kommune ved UKE en foregangsvirksomhet. Les mer på f.eks KLPs sider her.

Nå sitter leverandørene og følger med, vil de nye kravene i ny oppdatert lov om offentlige anskaffelser bli oppfulgt?
Monica Mæland er krystallklar – det skal stille krav og de skal følges opp. De minste kommunene trenger ikke å gå så langt som til å inspisere hos produsent, men de skal i hvert fall stille krav om egenrapportering av overholdelse i leverandørkjeden og foreta noe oppfølging.

skjermbilde-2017-02-26-kl-21-04-04

Hvordan i alle dager skal man som offentlig innkjøper tørre å stille krav til annet enn billigste pris? Skal man virkelig risikere Kofa-sak og klager hvis man velger å vektlegge andre kriterier?

Det er ikke rart at innkjøpere vegrer seg. Tidligere har det vært omtrent umulig å dokumentere at en leverandør reelt har stilt høyere samfunnsansvar eller miljøkrav i leveransen. Men nå er det annerledes. Nå fins det løsninger for å dokumentere forskjellen slik at man som offentlig innkjøper kan kjøpe samfunnsansvarlig og miljøvennlig med rak rygg.

Er du klar? Trykk her for informasjon spesielt til deg om mulighetene for effektiv og billig bistand hvor du beholder full kontroll og alle data.

www.factlines.com

Rutine for samfunnsansvar? Holder ikke egenerklæring fra sjefen?

Hva innebærer den nye loven og det nye kravet for deg som leverandør?

Du har nå det fulle ansvar for at bedriftens leverandører følger internasjonale lover om fire-bangladeshmenneskerettigheter, barnearbeid og likestilling. Den nye loven er ganske enkel å forstå, men ikke fullt så enkel å følge på en ordentlig måte. Enkelt hvis leverandøren befinner seg i Sverige, men ikke fullt så enkel hvis han   befinner seg på den andre siden av kloden.
Uansett, ansvaret er ditt.

Fra «bør til «må»
Det er ikke noe nytt at norske offentlige bedrifter ønsker å bidra til et rettferdig arbeidsliv. Forskjellen med den nye loven, er at man går fra «bør» til «må» når det gjelder å følge norske og internasjonale lover om menneskerettigheter og arbeidsliv. Tidligere var ikke kravet om dokumentasjon absolutt. Enhver bedrift som ønsker å være leverandør til det offentlige må etter 1.1.2017 kunne dokumentere at hele leverandørkjeden har sitt på det tørre når det gjelder internasjonale lover og konvensjoner.

Men jeg leverer jo bare….
Høyrisikoproduktene som du allerede nå skal ha kontroll på er:
– kontorrekvisita
-kontormøbler og ikke minst kontortekstiler
-alle bygningsmaterialer, vær spesielt obs på betong, granitt, treverk, stål, galvanisert stål
-uniformer, sko, brukstekstiler
-kaffe, te, kakao, eksotiske matvarer
-IKT, elektronisk og elektrisk utstyr
-leketøy og idretssutstyr
Disse kategoriene gir automatisk rød varseltrekant om innkjøper er offentlig.

2013-juni-sie-kopiRødt varsel, hva skjer da?
Hva må du gjøre?
1. Gjøre en risikovurdering av alle dine innsatsfaktorer
2. Etablerte etiske og miljømessige retningslinjer
3. Sørge for at disse blir formidler og fulgt opp i kjeden din ned til der risiko er
4. Kunne fremstille denne rutinen skriftlig og dokumentert

Hvordan skal jeg gjøre dette? Det er da umulig?

Samfunnsansvar – for etikken eller fordi det gir forretningsmessig oppside?

Alstadheim skriver i en strålende kommentar i dag “Giskes etikk, Baksaas butikk” at kanskje man skulle tenke samfunnsansvar med Norges Banks begrunnelse: «Den omdømmemessige og økonomiske risikoen ved ikke å sikre bedre adferd på dette området, kan være betydelig». Dette fremfor å prøve å være etisk for etikkens skyld, noe som kan kræsje med investorenes interesser. Viktig og riktig etter min mening.